Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení speciální výstavy 2012

Ohlédnutí za speciální výstavou prácheňských káníků   konané 10. – 11.11. 2012.

Stalo se nepsanou tradicí, že druhý listopadový víkend neodmyslitelně patří výstavní hala ZO ČSCH ve Strakonicích chovatelům holubů prácheňských káníků. Tento výstavní stánek spolu se společenskou místností a navazujícími kancelářskými prostory je klubu poskytován jako sponzorský dar zcela zdarma a to včetně provozních nákladů. Za tuto nezištnou a velkorysou pomoc, které se klubu dostává patří ZO Strakonice, jmenovitě jejímu předsedovi příteli Jaroslavu Holubovi upřímný dík.
Přípravě a organizačnímu zajištění výstavy byla věnována výstavním výborem náležitá pozornost. Z celkového počtu 423 holubů bylo do jednotlivých soutěží přihlášeno 344 holubů, zbývajících 79 holubů, kteří jsou rovněž posuzováni bylo umístěno do 17-ti voliér. Tito holubi jsou zpravidla určeni k prodeji.
Bohužel, ze soutěže se těsně před výstavou odhlásili 3 vystavovatelé a jejich holubi tudíž nebyli vystaveni. Posuzováno a hodnoceno bylo tedy jen 296 holubů, což z celkového počtu přihlášených představovalo 86 %. Nosnými soutěžními kategoriemi byli jako vždy soutěž chovu, soutěž o získání speciálního chovu a soutěž o mistra klubu. Dále se soutěžilo o nejlepšího holuba, holubici a výletka výstavy a v neposlední řadě jsou na nejlépe hodnocené barevné rázy udělovány putovní poháry.
Posuzování, vyhodnocování a sestavování katalogu bylo provedeno v průběhu sobotního dopoledne tak, aby při otevření výstavy ve 14,00 hod. byly již k dispozici. Holuby posuzoval tým zkušených posuzovatelů pod vedením př. Ing. Jiřího Veltruského. S otevřením výstavy přijížděli chovatelé z různých částí republiky, aby jednak shlédli výstavu a také nakoupili chovný materiál. Za krátkou dobu sobotního odpoledne prořídly zejména voliéry a osiřely i některé klece a prodaní holubi putovali do nových domovů. Přijeli chovatelé a obdivovatelé PK ze středních, západních, východních Čech, ale i Moravy a samozřejmě z jihu Čech.
Podle programu výstavy se od 17,00 hod.uskutečnila beseda chovatelů přímo na hale, kde do zvlášť připravených klecí v čele výstavní haly byli umístněni nejlépe hodnocení a ocenění holubi. Každou barevnou varietu a kresbu zastupovali 3 nejlepší – holub, holubice a výletek.
Nad těmito holuby se rozproudila široká diskuse, hovořilo se o ideálu nad rozdanými perokresbami PK, hodnotili se typologické znaky, barva a kresba jednotlivých skupin holubů.   Nutno dodat, že tento vzorek vybraných holubů se již ideálu hodně přiblížil. Vývoj káníka jde dopředu, rozhodně se nezastavil a nestagnuje. Smyslem besedy bylo sjednotit názory chovatelů a vytýčit další cíle při šlechtění tohoto krásného, ač na jednotlivé propozice náročného plemene holubů. A aby nezůstalo jen při slovech, výstavní výbor vyzval členskou základnu obeslat v co největším možném počtu výstavu výletků pořádanou ZO ČSH ve Strakonicích v měsíci únoru roku 2013, kde bude pro káníky vytvořena samostatná expozice. Dodání holubů na výstavu se předpokládá v sobotu ráno a po jejich posouzení od 14,00 hod.bude následovat nad vystavenými holuby – ročníku 2012 beseda s chovateli. Návrh byl přítomnými jednomyslně přijat. Máme se na co těšit a záleží jen na samotných chovatelích v jaké míře se této akce zúčastní.
Po skončené besedě následovala v 18,00 hod. členská schůze Klubu, kde mimo jiné byli za nové členy přijímáni 2 přátelé z Benešovska, jmenovitě př. Josef Hašek a př. Jan Fiala, kteří nejsou v chovu PK žádnými nováčky, jejich chovy lze počítat na desítky, ba stovku kusů. Budou rozhodně se svými chovy a přístupem k chovatelství pro Klub a šíření PK přínosem. Dalším bodem schůzového jednání bylo vyhlášení dosažených výsledků a předání čestných cen – pohárů za první až třetí místo v soutěži chovu /SCH/ na jednotlivé barevné a kresebné rázy, na nejlepšího holuba, holubici a výletka výstavy. Byli vyhlášeni nejlepší chovatelé s umístěním na 1. – 3. místě, vyhlášeno pořadí chovatelů, kteří obhájili, nebo nově získali podle stanovených kritérií speciální chov na své holuby, či titul mistra klubu  a k tomu na kolekce s největším bodovým ziskem byly uděleny putovní poháry k jednotlivý memoriálům.
Čestné ceny a poháry předávali předseda klubu př. Karel Mráz a jednatel klubu př. Ivan Křešnička.
Přehled dosaženého bodového hodnocení je uveden v následující tabulce č 1.
 
 Jak z přehledu vyplývá soutěžilo 296 holubů. Nebylo dodáno 48 ks a to z objektivních a omluvitelných důvodů, což představuje 14 % z přihlášeného stavu. Bylo to ke škodě výstavy, neboť prázdné klece pro návštěvníka nic neznamenají. Při takto pořádané vrcholné akci by se také nemělo stávat, že do výstavy jsou přihlašováni nehotoví výletci, nebo holubi, kteří nemohou být z různých důvodů posouzeni. Výběru holubů je potřebné ze strany vystavovatelů věnovat náležitou pozornost.   
 
Dosažené výsledky v soutěži chovu /SCH/, kde je hodnoceno 5 holubů jedné barvy a kresby, z toho minimálně 2 ks výletků vlastního odchovu ročník 2012 a 1 ks holubice /může být výletkem/ a starší holubi max. stáří 5-ti let jsou uvedeny v tabulce č. 2.
 
Tabulka č. 2                                            
Soutěž chovu (SCH)
Barva/kresba
umístění
chovatel
dosažené body
černý
1.
Jan Daněk
475
 
2.
Ing. František Slepička
472
 
3.
Miroslav Flíček
471
modrý černopruhý
1.
František Samec
471
 
2.
JUDr. František Tibitanzl
468
 
3.
Jiří Motyčka
466
modrý bělopruhý
1.
Josef Jůn
471
 
2.
Josef Jůn
466
 
3.
Stanislav Kozák
464
modrý bezpruhý
1.
Milan Janda
470
 
2.
Josef Jůn
468
 
3.
Stanislav Kozák
468
modrý kapratý
1.
Milan Janda
471
 
2.
Milan Janda
470
 
3.
Bohumil Toncar
462
červený
1.
Jiří Hebík
469
 
2.
Václav Pinkas
468
 
3.
Jiří Hebík
467
žlutý
1.
Jiří Hebík
469
 
2.
Josef Janda
462
 
3.
Josef Janda
461
variety
1.
Josef Jůn
283
 
2.
Josef Jůn
283
 
3.
Jiří Brabenec st.
281
 
 
 
Putovní poháry na jednotlivé barevné rázy obdrželi tito chovatelé  :
1.  Memoriál Františka Čížka na barvu černou          :     Miroslav Flíček     
2. Memoriál Tomáše Houdka na barvu modrou, kresbu kapratou   : Milan Janda        
3. Memoriál Josefa Vokáče na barvu modrou, kresbu bělopruhou : Josef Jůn
4. Memoriál Václava Paťka na barvu červenou        :    Jiří Hebík
5. Memoriál Františka Leštiny na barvu žlutou         :    Jiří Hebík
6. Memoriál Josefa Kučery na variety                        :    Josef Jůn
7. Memoriál Zdeňka Pichlíka na speciální chov        :    Josef Jůn
 
 
Nejlepší holubi výstavy :
Nejlepším holubem byl vyhlášen PK modrý černopruhý s 96 body, chovatel Jiří Motyčka.  
Nejlepší holubicí byla vyhlášena PK černá s 95 body, chovatel Ing. František Slepička
Nejlepším výletkem byl vyhlášen PK modrý kapratý s 95 body, chovatel Milan Janda.
 
V soutěži o speciální chov / S chov / , kde je stanoven limit 558 bodů při hodnocení 6-ti holubů dle stanovených kritérií se umístnili :
PK černý :
-          př. Miroslav Flíček - 565 bodů na první a 564 bodů na druhou kolekci,
-          př. Ing. František Slepička - 565 bodů,
-          př. Jiří Vlk - 563 bodů na první a 561 bodů na druhou kolekci 
-          př.Václav Pinkas - 562 bodů na první a 558 bodů na druhou kolekci.
PK modrý černopruhý :
př. František Samec – 563 bodů,
př. JUDr. František Tibitanzl – 561 bodů, 
př. Jiří Motyčka – 560 bodů.
PK modrý bělopruhý :
př. Josef Jůn  - 563 bodů na první kolekci a 558 bodů na kolekci druhou.
PK modrý bezpruhý :
př. Milan Janda - 564 bodů, 
př. Josef Jůn - 561 bodů. 
PK modrý kapratý :
př. Milan Janda - 562 bodů na první a rovný počet - 562 bodů i na druhou kolekci.
PK červený :
př. Jiří Hebík - 562 bodů,
př. Václav Pinkas - 558 bodů.
PK žlutý :
            př. Jiří Hebík – 561 bodů.
PK variety :
př.Josef Jůn - 566 bodů.
 
V soutěži o získání titulu mitra klubu / MK / , kde je stanoven limit 930 bodů při hodnocení 10-ti holubů dle stanovených kritérií se umístnili :
PK černý :
př. Miroslav Flíček  - 942 bodů,
př. Ing. František Slepička - 942 bodů,
př. Jiří Vlk  - 940 bodů, 
př.Václav Pinkas - 936 bodů.
PK modrý černopruhý :
př. Jiří Motyčka  - 936 bodů.
PK modrý bělopruhý :
př. Josef Jůn – 937 bodů.
 PK modrý kapratý  
            př. Milan Janda – 941 bodů.
PK červený
př. Jiří Hebík - 936 bodů,
př. Václav Pinkas – 933 bodů.
 
Závěrem lze konstatovat, že i přes dosažené výsledky a zlepšující se kvalitu holubů zbývá stále dost práce na šlechtění tohoto plemene. Bylo by ovšem dlužno říci, že u všech barevných rázů a kreseb se sjednotil typ, postavou jsou holubi vyrovnaní, bylo docíleno čistozobosti především u modré barvy, v mnohém se ustálila kresba a došlo k výraznému zlepšení čistoty barev. Je toho hodně co se ještě od prácheňského káníka očekává a je na nás chovatelích,  abychom správnou volbou a řízenou plemenitbou předepsané znaky v našich chovech rozvíjeli. Pro svůj líbivý vzhled, ale i jeho velkou užitkovost a nenáročnost si stále více tento holub razí cestu i za hranice naší vlasti. Je chován především ve SRN, ale i jinde v Evropě a ve světě. Publikační činností se dostává i do zahraničních chovatelských časopisů. Jedním z nich je ruský měsíčník „ Holubářství “, jehož dopisovateli jsou manželé Lumír a Anna Justovi z Kunčic pod Ondřejníkem. Prácheňského káníka v tomto periodiku představili s několika fotografiemi v jeho 3. čísle roku 2012.
Výstavní výbor - výbor klubu prácheňského káníka děkuje všem, kdo se na přípravě a průběhu zdařilé akce podíleli. Vřelý dík patří  sponzorům za finanční příspěvky, samotným vystavovatelům za obeslání výstavy a těm chovatelům, kteří výstavní halu připravovali a provedli i následnou likvidaci klecí včetně úklidu haly. Do nadcházející chovné sezóny přeje vedení Klubu PK všem jeho členům pevné zdraví a chovatelské úspěchy, které budou reprezentovat naše společné příští setkání ve Strakonicích.
 
                                                                                                    Josef Jůn, místopředseda klubu
 

Náhledy fotografií ze složky Speciální výstava 2012

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Prachensky Kanik

( Jirka Boska, 22. 9. 2013 20:48)

Uz se tesime na letosni specialku at je zdarila
jako ta lonska
zdravi kanickar

Jirka Boska

Holubi

(Jirka Boska, 14. 9. 2013 19:53)

Ukas


kova vystava moc se mi libila a moji manzelce taky