Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celostátní speciální výstava 2014 Strakonice

14. 7. 2014

 P  O  Z  V  Á  N  K A

 

k obeslání a návštěvě speciální výstavy holubů prácheňských káníků,

konané ve dnech 8. a 9. listopadu 2014 v chovatelské hale ve Strakonicích

 

Výstavní podmínky :

1.)    Výstavy se může zúčastnit každý člen ČSCH

2.)    Jednotný poplatek za klecné a katalog činí 150,- Kč bez ohledu na počet vystavených holubů

3.)    Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 30.září 2014 na adresu :

Ivan KŘEŠNIČKA, Dr.Fifky č. 872, 386 01 STRAKONICE I.

Na přihlášky zaslané po termínu nebude brán zřetel !

4.)    Přihlášené holuby dodejte v pátek dne 7.listopadu 2014 do 20.00 hodin nebo v sobotu 8.11.2014 osobně. Výstavní výbor požaduje dodržení termínu dodání holubů.

V přihlášce nutno označit den dodání holubů na výstavu.

5.)    Posuzování holubů bude provedeno v sobotu dne 8.listopadu 2014 bez účasti veřejnosti

6.)    Veterinární potvrzení o očkování holubů proti pseudomoru se nevyžaduje

7.)    U prodejných holubů uveďte čísla kroužků a pevnou prodejní cenu

8.)    Výstavní výbor ručí za řádné ošetření a krmení holubů, ale neručí za ztráty vzniklé při dopravě na výstavu

9.)    Zájemci o zajištění noclehů toto uveďte zřetelně v přihlášce

10.) Výstavní výbor si vyhrazuje právo na provedení změn, bude-li to nutné.

11.) Výstava bude ukončena 9.listopadu 2014 ve 12.00 hod. Holuby bude vydávat pouze

             služba !!!

Soutěží se :

1.a) SCH – soutěž chovu – musí vystavit 5 holubů jedné barvy a kresby, z toho minimálně 2 ks výletků vlastního odchovu ročník 2014 a 1 ks holubice, může být výletek, započítává se i do výletků, musí být označena barevným rozlišovacím kroužkem z umělé hmoty na noze kde není registrační kroužek. Ostatní dle výběru chovatele od ročníku 2010, to znamená maximální stáří 5 let.

b) S – chov – musí vystavit 6 holubů jedné barvy a kresby, z toho minimálně 2 ks výletků z vlastního odchovu ročník 2014, 2 ks holubice, z toho alespoň jedna starší, označené barevným rozlišovacím kroužkem z umělé hmoty na noze kde není registrační kroužek. Ostatní dle výběru chovatele od ročníku 2010, to znamená maximální stáří 5 let. K uznání S-chovu nesmí být v kolekci holub oceněný méně než 93 bodů a nejmenší ocenění kolekce 564 bodů.

c) MK – mistr klubu – soutěží se s 10 kusy jedné barvy a kresby.

            - 2 kolekce holubů soutěžících o SCH tj. 5 kusů holubů 2krát

- 2 kolekce holubů soutěžících o S – chov tj. 6 kusů holubů 2krát s tím, že se v každé kolekci škrtá nejhůře hodnocený holub. Nejmenší ocenění kolekce 940 bodů.

Chovatel, který získá největší počet bodů v příslušné barvě a kresbě bude oceněn memoriálem příslušné barvy. K uznání MK nesmí být v kolekci holub oceněný méně než 93 bodů.

Prakticky se může chovatel zúčastnit se dvěma kolekcemi pro S-chov všech tří soutěží. K uznání MK – mistr klubu nesmí být v kolekci holub oceněný méně než 93 bodů a nejmenší ocenění kolekce 940 bodů. V případě nedodržení těchto limitů nebude MK přiznán. Kolekce soutěžící o S – chov bude automaticky zařazena i do soutěže  o SCH, s tím, že nejhůře oceněný holub, který neovlivní pravidla soutěže o SCH se škrtá.

 

2. Vyjímkou ve složení výstavní kolekce málo chovaných variet v soutěži chovů mohou být 3 kusy holubů, z toho nejméně 1 ks výletek z vlastního odchovu, ročník 2014 a 1 kus holubice, může být i výletek, označené barevným rozlišovacím kroužkem z umělé hmoty na noze kde není registrační kroužek. Ostatní dle výběru chovatele od ročníku 2010, to znamená maximální stáří 5 let.

Soutěží o S – chov a MK se mohou zůčastnit i chovatelé variet, ale bez omezení, tj. plný počet holubů, který soutěž předepisuje.

 

Vyhodnocení soutěží :

1.) pořadí soutěžních kolekcí

2.) vyhodnocení v každé barvě a kresbě nejlepší holubice

3.) vyhodnocení v každé barvě a kresbě nejlepšího holuba

4.) vyhodnocení v každé barvě a kresbě nejlepšího výletka

5.) vítězná holubice celé výstavy

6.) vítězný holub celé výstavy

7.) vítězný výletek celé výstavy

8.) SCH-soutěž chovu

9.) MK-mistr klubu

10.) memoriál Františka Čížka o putovní pohár v barvě černé

11.) memoriál Václava Paťka o putovní pohár v barvě červené

12.) memoriál Josefa Kučery o putovní pohár na variety

13.) memoriál Tomáše Houdka o putovní pohár v barvě modré

14.) memoriál Františka Leštiny o putovní pohár v barvě žluté

15.) memoriál Josefa Vokáče o putovní pohár v barvě modré bělopruhé

16.)memoriál Zdeňka Pichlíka o putovní pohár pro nejlépe oceněnou kolekci v soutěži S-chov

17.) soutěž o nejlepšího mladého chovatele

Pro posílení počtu a úrovně čestných cen, vyzývá výstavní výbor klubu své členy, chovatele a příznivce holubů prácheňských káníků k poskytnutí čestných cen a sponzorských darů. Seznam dárců a sponzorů bude uveden v katalogu.

Výstavní výbor vyzývá chovatele holubů prácheňských káníků k obeslání co největšího počtu vystavených holubů a těší se na setkání s Vámi při příležitosti konání letošní speciální výstavy.

 

Důležité upozornění pro správné vyplnění přihlášky a obeslání výstavy

     Do přihlášky musí být v soutěžní kolekci zapsáno 5 kusů ( resp. 3 pro variety ). Z toho musí být nejméně jedna holubice označená barevným kroužkem na noze, na které není registrační kroužek. Klub již nebude bužírkové kroužky k označení holubic zasílat, nemusí být jednotné, ale může to být jakákoliv bužírka přiměřené velikosti, nebo barevný spínací kroužek. Je to z toho důvodu, že počet vystavovaných holubic již není omezován pouze na jednu. Dále musí být v kolekci nejméně 2 kusy výletků z vlastního odchovu. To jsou tedy tři holubi z kolekce, kteří tam musí podle podmínek soutěže vždy býti. Z toho označená holubice může být také výletek, nebo může být v rozmezí ročníků 2010 až 2013. Je to zcela ve smyslu platných výstavních podmínek. Poslední dva holubi v kolekci mohou být také výletci, nebo další označené holubice ( výletci nebo starší ) a nebo starší holubi ve shora vyznačených ročnících. To je snad postačující vysvětlení a zdůrazňujeme, že jinak vyplněné přihlášky nebudou do soutěže chovů zařazeny.

     Protože v jednotlivých barvách se holubi vystavují bez ohledu na soutěže ve členění starší holub, starší holubice, mladý holub a mladá holubice, měla by být v přihlášce vždy vyplněna rubrika pohlaví a výletek či starší holub či holubice. Při vyplňování přihlášky je nutné zachovat určitá pravidla. Ročník není nutný psát. Pište v tomto pořadí: Starší holub       H st.

                                                                       Starší holubice He st.

                                                                       Výletek                        V

Je nutné zachovat toto pořadí, aby se předešlo chybám. Nevyžaduje se číslo kroužku, které v době přihlašování a pro katalog není podstatné. Co je však velmi důležité, a to bychom chtěli zdůraznit, že na výstavu pak musíte skutečně poslat to, co jste přihlásili. Nemůžete proto namísto starého holuba přivézt výletka a místo starší holubice mladou a nebo to vše naopak.

Jestliže nemůžete přihlášeného holuba na výstavu dodat a nemůžete jej nahradit stejnou kategorií ( např. za staršího holuba rovněž staršího holuba a za mladou holubici zase mladou holubici), tak jiného holuba na výstavu nevozte, nebude prostě moci být přijat. Není to možné z toho důvodu, že katalog a klece jsou připraveny podle přihlášek a pro jiného holuba tam nebude místo ! Prakticky když namísto výletka přivezete staršího holuba, mezi výletky být zařazen nemůže a mezi staršími holuby pro něho místo připraveno nebude.

 

Ve voliérách se vystavovat nebude!! ZO Strakonice zrušila voliéry a bude se vystavovat pouze v klecích. Pokud bude mít někdo zájem ukázat prodejné holuby, může je zaklesovat v hale č. 2, kde se pořádají nedělní trhy. Holubi umístění v hale č. 2 nebudou posouzeni. Prodej si zajistí každý sám.

 

Protože, ještě někteří členové Klubu nezaslali Evidenční list na rok 2014 a nezaplatily členský příspěvek je nutné učinit co nejdříve – nejpozději 8.11. 2014 tj. termín speciální výstavy. V případě, že tak neučiní, bude jim pozastaveno členství.

 

Uzávěrka přihlášek na speciální výstavu je 30.9.2014. Tento termín je nutné dodržet, na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

                                                                                                          Výstavní výbor.

 

P R O G R A M   V Ý S T A V Y

 

7.11.2014      pátek        15.00  -  20.00              příjem holubů

 

8.11.2014      sobota        8.00  -  14.00              posuzování holubů

 

14.00              otevření výstavy

 

17.00               beseda s posuzovateli ve výstavní hale

 

18.00              členská schůze a chovatelský večírek

                       v zasedací místnosti chovatelského areálu

 

9.11.2014      neděle                      7.00             otevření výstavy, prodej holubů

 

12.00           ukončení výstavy a výdej holubů

 

Žádáme všechny členy Klubu, kteří mají možnost zúčastnit se přípravy výstavy, aby pomohli jak při přípravě výstavy, tak i během výstavy.

Děkujeme předem za pochopení a pomoc, aby výstava proběhla v klidu, pohodě a ke spokojenosti všech zúčastněných.

 

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

     Klub chovatelů holubů prácheňských káníků se sídlem ve Strakonicích, Vás srdečně zve na slavnostní členskou schůzi. Schůze se uskuteční ve společenské místnosti chovatelského areálu ZO ČSCH Strakonice ( za hřbitovem ), dne 8.listopadu 2014, začátek v 18.00 hodin.

 

     Na vaši účast se těší                                Výbor klubu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář