Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celostátní speciální výstava 2010

26. 7. 2010
P O Z V Á N K A k obeslání a návštěvě speciální výstavy holubů prácheňských káníků, konané ve dnech 20. a 21. listopadu 2010 v chovatelské hale ve Strakonicích Výstavní podmínky : 1.) Výstavy se může zúčastnit každý člen ČSCH 2.) Jednotný poplatek za klecné a katalog činí 100,- Kč bez ohledu na počet vystavených holubů 3.) Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 30.září 2010 na adresu : Ivan KŘEŠNIČKA, Dr.Fifky č. 872, 386 01 STRAKONICE I. Na přihlášky zaslané po termínu nebude brán zřetel ! 4.) Přihlášené holuby dodejte v pátek dne 19.listopadu 2010 do 20.00 hodin osobně nebo zašlete dráhou na adresu SPECIÁLNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ – Tržní hala Strakonice. Holubi po výstavě nebudou rozesíláni dráhou a je možný pouze osobní odběr nebo odběr zmocněncem. Výstavní výbor požaduje dodržení termínu dodání holubů. 5.) Posuzování holubů bude provedeno v sobotu dne 20.listopadu 2010 bez účasti veřejnosti 6.) S holuby dodejte současně i veterinární potvrzení o očkování holubů proti pseudomoru 7.) U prodejných holubů uveďte čísla kroužků a pevnou prodejní cenu 8.) Výstavní výbor ručí za řádné ošetření a krmení holubů, ale neručí za ztráty vzniklé při dopravě na výstavu 9.) Zájemci o zajištění noclehů toto uveďte zřetelně v přihlášce 10.) Výstavní výbor si vyhrazuje právo na provedení změn, bude-li to nutné. 11.) Výstava bude ukončena 21.listopadu 2010 ve 12.00 hod. Holuby bude vydávat pouze služba !!! Soutěží se : 1.a) SCH – soutěž chovu – musí vystavit 5 holubů jedné barvy a kresby, z toho minimálně 2 ks výletků vlastního odchovu ročník 2010 a 1 ks holubice, může být výletek, započítává se i do výletků, musí být označena barevným rozlišovacím kroužkem z umělé hmoty na noze kde není registrační kroužek. Ostatní dle výběru chovatele od ročníku 2006, to znamená maximální stáří 5 let. b) S – chov – musí vystavit 6 holubů jedné barvy a kresby, z toho minimálně 2 ks výletků z vlastního odchovu ročník 2010, 2 ks holubice, z toho alespoň jedna starší, označené barevným rozlišovacím kroužkem z umělé hmoty na noze kde není registrační kroužek. Ostatní dle výběru chovatele od ročníku 2006, to znamená maximální stáří 5 let. c) MK – mistr klubu – soutěží se s 10 kusy jedné barvy a kresby. - 2 kolekce holubů soutěžících o SCH tj. 5 kusů holubů 2krát - 2 kolekce holubů soutěžících o S – chov tj. 6 kusů holubů 2krát s tím, že se v každé kolekci škrtá nejhůře hodnocený holub. Nejmenší ocenění kolekce 930 bodů. Chovatel, který získá největší počet bodů v příslušné barvě a kresbě bude oceněn memoriálem příslušné barvy. K uznání MK nesmí být v kolekci holub oceněný méně než 92 bodů. 2. Vyjímkou ve složení výstavní kolekce málo chovaných variet v soutěži chovů mohou být 3kusy holubů, z toho nejméně 1 ks výletek z vlastního odchovu, ročník 2010 a 1 kus holubice, může být i výletek, označené barevným rozlišovacím kroužkem z umělé hmoty na noze kde není registrační kroužek. Ostatní dle výběru chovatele od ročníku 2006, to znamená maximální stáří 5 let. Soutěží o S – chov a MK se mohou zůčastnit i chovatelé variet, ale bez omezení, tj. plný počet holubů, který soutěž předepisuje. Vyhodnocení soutěží : 1.) pořadí soutěžních kolekcí 1.) vyhodnocení v každé barvě a kresbě nejlepší holubice 2.) vyhodnocení v každé barvě a kresbě nejlepšího holuba 3.) vyhodnocení v každé barvě a kresbě nejlepšího výletka 4.) vítězná holubice celé výstavy 5.) vítězný holub celé výstavy 6.) vítězný výletek celé výstavy 7.) SCH-soutěž chovu 8.) MK-mistr klubu 9.) memoriál Františka Čížka o putovní pohár v barvě černé 10.) memoriál Václava Paťka o putovní pohár v barvě červené 12.) memoriál Josefa Kučery o putovní pohár na variety 13.) memoriál Tomáše Houdka o putovní pohár v barvě modré 14.) memoriál Františka Leštiny o putovní pohár v barvě žluté 15.) memoriál Josefa Vokáče o putovní pohár v barvě modré bělopruhé 16.)memoriál Zdeňka Pichlíka o putovní pohár pro nejlépe oceněnou kolekci v soutěži S-chov 17.) soutěž o nejlepšího mladého chovatele Pro posílení počtu a úrovně čestných cen, vyzývá výstavní výbor klubu své členy, chovatele a příznivce holubů prácheňských káníků k poskytnutí čestných cen a sponzorských darů. Seznam dárců a sponzorů bude uveden v katalogu. Výstavní výbor vyzývá chovatele holubů prácheňských káníků k obeslání co největšího počtu vystavených holubů a těší se na setkání s Vámi při příležitosti konání letošní speciální výstavy. Důležité upozornění pro správné vyplnění přihlášky a obeslání výstavy Do přihlášky musí být v soutěžní kolekci zapsáno 5 kusů ( resp. 3 pro variety ). Z toho musí být nejméně jedna holubice označená barevným kroužkem na noze, na které není registrační kroužek. Klub již nebude bužírkové kroužky k označení holubic zasílat, nemusí být jednotné, ale může to být jakákoliv bužírka přiměřené velikosti, nebo barevný spínací kroužek. Je to z toho důvodu, že počet vystavovaných holubic již není omezován pouze na jednu. Dále musí být v kolekci nejméně 2 kusy výletků z vlastního odchovu. To jsou tedy tři holubi z kolekce, kteří tam musí podle podmínek soutěže vždy býti. Z toho označená holubice může být také výletek, nebo může být v rozmezí ročníků 2006 až 2009. Je to zcela ve smyslu platných výstavních podmínek. Poslední dva holubi v kolekci mohou být také výletci, nebo další označené holubice ( výletci nebo starší ) a nebo starší holubi ve shora vyznačených ročnících. To je snad postačující vysvětlení a zdůrazňujeme, že jinak vyplněné přihlášky nebudou do soutěže chovů zařazeny. Protože v jednotlivých barvách se holubi vystavují bez ohledu na soutěže ve členění starší holub, starší holubice, mladý holub a mladá holubice, měla by být v přihlášce vždy vyplněna rubrika pohlaví a ročník narození. Nevyžaduje se číslo kroužku, které v době přihlašování a pro katalog není podstatné. Co je však velmi důležité, a to bychom chtěli zdůraznit, že na výstavu pak musíte skutečně poslat to, co jste přihlásili. Nemůžete proto namísto starého holuba přivézt výletka a místo starší holubice mladou a nebo to vše naopak.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář